Powiadomienia

UWAGA!

1. Zmieniono sposób wyboru śrub i gwintów. Geometrie śrub i gwintów wybierane są osobno. Wczytanie starszych zapisów projektów spowodują konieczność uzupełnienia wielkości dBs, dB2, dB3, które wcześniej nie były stosowane.

2. Używany w algorytmie ASME współczynnik m posiada obecnie dla każdej uszczelki nie całkowicie elastomerowej wartość 2.0. Wynika to z postanowień standardu badawczego ASTM F3149-15 Standard Practice for Determining the Maintenance Factor (m) and Yield Factor (y) Loading Constants Applicable to Gasket Materials and Designs.

3. INFORMUJEMY, ŻE WRAZ Z KOLEJNĄ AKTUALIZACJĄ, WYŁĄCZONE BĘDĄ WYDRUKI W STAREJ WERSJI!

Zapraszamy wszystkich uprawnionych użytkowników do pobrania aktualizacji:

 • z poziomu programu, lub
 • poprzez zakładkę Aktualizacja

 

 • do pobrania aktualizacja 1.7.81 z dnia 01-10-2020
  *Firebird 3.0
  *Auto-aktualizacja
 • do pobrania aktualizacja 1.7.80 z dnia 29-06-2020
 • do pobrania aktualizacja 1.7.63 z dnia 21-02-2020
  *Rozmiary gwintów UN
 • do pobrania aktualizacja 1.6.50 z dnia 18-11-2019
  *Definicja kolorów
 • do pobrania aktualizacja 1.5.40 z dnia 12-04-2019
 • do pobrania aktualizacja 1.5.36 z dnia 05-02-2019
  *Widok debugera
 • do pobrania aktualizacja 1.4.29 z dnia 21-06-2018
 • do pobrania aktualizacja 1.4.25 z dnia 04-12-2017
 • do pobrania aktualizacja 1.4.22 z dnia 17-07-2017
 • do pobrania aktualizacja 1.4.20 z dnia 26-04-2017
 • do pobrania aktualizacja 1.3.15 z dnia 27-10-2016
 • do pobrania aktualizacja 1.3.10 z dnia 14-07-2016
 • do pobrania aktualizacja 1.3.9.2756 z dnia 21-06-2016
 • do pobrania aktualizacja 1.3.8.2723 z dnia 30-05-2016
 • do pobrania aktualizacja 1.3.6.2720 z dnia 05-05-2016
 • do pobrania aktualizacja 1.3.5.2702 z dnia 20-04-2016
 • do pobrania aktualizacja 1.3.4.2687 z dnia 17-03-2016
 • do pobrania aktualizacja 1.3.3.2651 z dnia 28-02-2016
 • do pobrania aktualizacja 1.3.1.2619 z dnia 04-09-2014
 • do pobrania aktualizacja 1.3.1.2603 z dnia 20-05-2014
 • do pobrania aktualizacja z dnia 31-03-2014
  Zapraszamy wszystkich uprawnionych użytkowników do pobrania aktualizacji
 • do pobrania aktualizacja z dnia 24-06-2013
  Zapraszamy wszystkich uprawnionych użytkowników do pobrania aktualizacji
 • do pobrania aktualizacja z dnia 12-06-2013
  Największą nowością ostatnich kilku wersji jest wprowadzenie nowego standardu obliczeniowego EN 1591-1+A1:2009/AC. Zapraszamy wszystkich uprawnionych użytkowników do pobrania aktualizacji
 • do pobrania aktualizacja z dnia 11-08-2011
 • dobiegły końca prace nad implementacją algorytmu AD-2000 Merkblatt
  Cały algorytm zawarty w normie obliczeniowej AD-2000 Merkblatt został wyczerpany, niniejszym zachęcamy wszystkich zarejestrowanych użytkowników do aktualizacji.
 • Nasze oprogramowanie EUROPARTNER® będzie prezentowane na targach ACHEMA 2009 we Frankfurcie nad Menem w dniach 11 - 15 maja.
  Zapraszamy do odwiedzenia naszego stanowiska A27 - A28 w hali 8.0
 • dobiegają końca prace nad implementacją algorytmu AD-2000 Merkblatt
  Podjęte z górą półtora roku temu prace nad realizacją algorytmu AD-2000 Merkblatt zbliżają się ku końcowi. Ze względu na specyfikę algorytmu został on podzielony logicznie na dwie odrębne częci. Pierwsza to obliczenia dotyczące połączeń kołnierzowych z uszczelkami okrągłymi (w tym soczewkowe, membranowe, owalne, okrągłe całopowierzchniowe). Druga to realizacja częci algorytmu zajmującej się obliczaniem uszczelek nieokrągłych (prostokątnych, owalnych, dowolnego kształtu).
  Obecnie jestemy na etapie intensywnego testowania programu i, mamy nadzieję, algorytm zostanie udostępniony użytkownikom w przeciągu ok. 2 miesięcy.
 • do pobrania aktualizacja z dnia 01-10-2008
 • informacja o konieczności aktualizacji serwera baz danych
  najnowsze wersje programu współpracują jedynie z serwerem baz danych firebird 2.x spowodowane jest to koniecznością aktualizowania przez producentów oprogramowania zarówno kodów samego programu jak i narzędzi przez niego wykorzystywanych. niestety, i producenci programu nie mają na to żadnego wpływu, nie ma możliwości zachowania kompatybilności w dół. jeli więc, oprogramowanie EUROPARTNER® nie było aktualizowane przez dłuższy czas, wystąpią, po aktualizacji, problemy z jego uruchomieniem. spowodowane jest to tym, że najnowsza wersja programu nie jest w stanie współpracować ze starą wersją serwera baz danych firebird. należy więc zainstalować najnowszą wersję serwera, wpierw odinstalowująć starą. należy się też upewnić, czy ewentualne inne programy użytkownika nie współpracują z serwerem i czy zmiana na nowszą wersję nie spowoduje wadliwego ich działania. najnowszą wersję serwera firebird można pobrać ze strony firebird 2.x.x. firebird jest narzędziem całkowicie darmowym.
 • do pobrania aktualizacja z dnia 19-02-2008
 • z radością i ulgą informujemy, że udostępniamy w opcji programu kolejny algorytm liczący en 13445-3 annex g
 • do pobrania aktualizacja z dnia 06-06-2007
 • do pobrania aktualizacja z dnia 14-02-2007
 • do bazy danych dodano wymiary kołnierzy wg norm pn-87/h-74710/xx
 • pojawiła się możliwość zakupu programu EUROPARTNER® na zasadzie licencji pływającej - wielostanowiskowa ograniczona do kilku uruchomionych kopii licencja, zabezpieczona kluczem sprzętowym
 • pragniemy państwa poinformować że wydano wersję 1.3.1.xxx programu EUROPARTNER®
 • twórcy programu EUROPARTNER® dokładają wszelkich możliwych starań aby zapewnić poprawność działania programu, jego funkcji liczących, zgodności danych zapisanych w bazach z odpowienimi unormowaniami i wszelkich innych funkcji programu wpływających na jakość i dokładność wykonywanej na programie pracy. jednak, jak w przypadku każdego zaawansowanego technicznie, i tu również informatycznie, produktu mogą wystąpić błędy i nieścisłości. sytuacje takie mogą być spowodowane różnymi czynnikami, np. błędnym działaniem serwera baz danych, przerwami w działaniu sieci lan, niewykonywaniem aktualizacji itd. itp.
  zalecamy użytkownikom prowadzenie, co najmniej wyrywkowych, sprawdzeń działania programu w tym i generowanych wyników, celem upewnienia się czy otrzymane rezultaty są zgodne ze stosowanymi algorytmami i standardami.