Zalety

Najważniejsze zalety programu EUROPARTNER®
 

 • Prowadzenie bieżących obliczeń w czasie rzeczywistym umożliwia na bieżąco śledzenie zmian wartości wynikowych
 • Opracowany system śledzenia błędów obliczeniowych i generowania podpowiedzi sposobów ich eliminacji
 • Możliwość pełnej edycji wszystkich wartości wejściowych
 • Wizualizacja 3D projektowanego połączenia kołnierzowego
 • Ekspercki system doboru uszczelek
 • Grupowanie uszczelek ze względu na typy, producentów, używane standardy obliczeniowe
 • Selekcja uszczelnień według ustalonych wymagań specjalnych, np.biały kolor uszczelki, dopuszczenie do stosowania w gazownictwie
 • Możliwość podawania wielkości, dla każdej z osobna, w różnych mianach
 • Prowadzona na bieżąco interpolacja odpowiednich wielkości wejściowych
 • Procedury optymalizujące moment dokręcenia

 • Ogromna baza danych wielkości mechanicznych materiałów metalowych
 • Baza danych wielkości geometrycznych kołnierzy, przylg, śrub i uszczelek zgodna z obecnie stosowanymi unormowaniami
 • Baza danych stosowanych mediów w powiązaniu z wytrzymałością chemiczną elementów składowych uszczelki

 • Różne wersje językowe - standardowo polska i angielska
 • Możliwość własnego tłumaczenia fraz językowych
 • Możliwość dodawania własnego języka
 • Budowanie wydruków w różnych standardach zapisu (np. HTML, PDF, TXT)
 • Pełna sieciowość oprogramowania - jeden centralny system baz danych, z których jednocześnie mogą być wykorzystywane przez dowolną ilość aplikacji
 • System automatycznej aktualizacji przez Internet oprogramowania i baz danych
 • System automatycznego powiadamiania producenta programu o wystąpieniu błędów