FAQ

Najczęściej zadawane pytania dotyczące programu EUROPARTNER®.

Nie uruchamiają się wszystkie wykupione algorytmy

Błąd ten związany jest z tym, że wcześniej została na komputerze Użytkownika zainstalowana wersja demonstracyjna programu lub jego wcześniejsza kopia. Program instalacyjny posiadał ukryty błąd, polegający na tym, że instalator nie tworzył w skrócie do programu (tym wyświetlanym na Pulpicie lub w innym miejscu) informacji o ścieżce programu w polu: "Rozpocznij w:" panelu "Właściwośći". Patrz rysunek poniżej. (W tę opcję wchodzi się klikająć PRAWYM klawiszem myszy na ikonę SKRÓTU programu)

Aby program poprawnie pracował z wykupionymi algorytmami proszę przekopiować całość wpisu z pola "Element docelowy:" do pola "Rozpocznij w:". Efekt tego zabiegu winien wyglądać tak, jak na rysunku poniżej. Następnie proszę kliknąć kolejno przyciski "Zastosuj" i "OK".

Proszę uruchomić program EUROPARTNER®. Powinny być dostępne wszystkie wykupione standardy. Opisany błąd instalatora został naprawiony i występuje tylko w wersjach programu sprzed sierpnia 2007.

Ścieżka do bazy danych i serwera w instalacji sieciowej

Po pierwszym uruchomieniu programu ścieżka do bazy danych musi być podana w postaci (przykładowo)
10.2.1.4:f:\EuroPartner\Europa.gdb
Użycie nazwy serwera spowoduje wystąpienie błędu.

Nieoczekiwane zawieszenie się programu.

Oprogramowanie, by działać, potrzebuje stałego połączenia z bazą danych, która umieszczona jest na serwerze bazodanowym. Może to być serwer zainstalowany na tym samym komputerze co program lub może to być instalacja sieciowa. W tym drugim wypadku (zdecydowanie rzadziej w pierwszym) może zdarzyć się sytuacja, że zostanie przerwane połączenie z bazą. Może to być spowodowane rozłączeniem kabla sieciowego, wyłączeniem się urządzenia, na którym zamontowano serwer baz danych, bardzo dużym obciążeniem sieci przez inne programy itd.
Jeśli nastąpi zawieszenie się programu, niestety nie ma innego wyjścia jak jego restart. W instalacjach wersji licencji pływającej może ponadto wystąpić problem z niemożliwością uruchomienia nowej kopii programu. To jest spowodowane faktem, że może w procesach systemu Windows być jeszcze kopia "starego" niby zakończonego programu. Klucz jednak widzi ten proces i nie pozwala na uruchomienie następnego. W takim wypadku należy zakończyć proces europartner.exe (Menedżer zadań -> Procesy). Najlepiej jednak skontaktować się z właściwym administratorem sieci.

Nie pojawiają się wyniki obliczeń, a debugger sygnalizuje błędy typu Dw=27,30 > dwp=27,30 (wartości są równe, a sygnalizowany jest błąd nierówności).

Błąd ten związany jest z tym, że przy niektórych kombinacjach sprzętu (procesor, płyta główna, pamięci) mogą wystąpić błędy w interpretacji liczb przez koprocesor matematyczny. Jeśli pojawia się opisany błąd, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Program zostanie przekompilowany w inny, niż standardowo, sposób i przesłany użytkownikowi.

Nie umiem sobie poradzić z zapisywaniem plików danych projektu. Jak się to robi?

Należy przycisnąć przycisk "Zapisz dane", następnie, jeśli zapis ma mieć charakter nowego pliku, klikamy "Nowy plik", w wyświetlonym okienku nadajemy plikowi nazwę (najlepiej opisową, by było łatwo po nazwie pliku rozpoznać czego dotyczy). Nazwę zatwierdzamy przyciskiem "OK". Następnie wybieramy i podświetlamy z wyświetlanej listy tę nazwę, którą nadaliśmy i dopiero wtedy naciskamy klawisz "Zapisz".
Jeżeli nie chcemy tworzyć nowego pliku, a jedynie nadpisać już istniejący, po prostu wybieramy i podświetlamy z wyświetlanej listy wybraną nazwę i naciskamy klawisz "Zapisz".

Dlaczego można dodać jedynie 10 stanów pracy?

Ze względu na konieczność wstępnego sformatowania obrazu wydruku, trzeba było określić ile stanów pracy, czyli sekcji wydruku, znajdzie się na kartkach. Przyjęto maksimum 10 stanów pracy, co wydaje się w zupełności wystarczające. Jeżeli wystąpi konieczność zwiększenia tej liczby, na życzenie użytkowników zostanie dokonana odpowiednia zmiana.

Dlaczego, po uruchomieniu programu aktualizacyjnego, nieaktywny jest przycisk "Aktualizuj"?

Aktualizator, zaraz po uruchomieniu, sprawdza, czy na serwerze programu znajdują się jakies nowe pliki do pobrania. Jeśli ich niema, oznacza to, że użytkownik ma aktualną wersję programu. Stąd i przycisk "Aktualizuj" jest niedostępny.